D&H advocaten

Uw zaak, onze zorg!

Een advocaat is veel meer dan een specialist in procederen. D&H advocaten tenminste wel. Deze professionals weten dat goed en tijdig advies veel leed kan voorkomen. Bij conflicten bemiddelen de advocaten van D&H liever dan dat zij procederen. Komt het toch tot een proces, dan staan zij u met raad en daad terzijde als uw pleitbezorger, doch nimmer zonder alle belangen uit het oog te verliezen.

D&H advocaten biedt passende en deskundige begeleiding bij echtscheiding (óók bemiddeling), alimentatie en omgang en verleent tevens assistentie bij de afwikkeling van arbeidsconflicten en alle overige problemen in de zakelijke sfeer. De advocaten en mediators van D&H zijn er voor u, privé en zakelijk.

Voor meer informatie: www.d-hadvocaten.nl

 
>> La VistaDuna, Ketelhavenstraat 37-85, 5045 NG Tilburg >>